Stichting AAP

500 Kiekendiefjes
Productbeschrijving:
Geef aan het goede doel Stichting AAP.
Doelstellingen:
De Stichting heeft geen winstoogmerk doch stelt zich uit ideƫle gronden de volgende doelstelling zonder daarbij in concurrentie te treden met enige commerciƫle instelling:
1. Het in quarantaine opvangen en verzorgen van uitheemse dieren met name doch niet uitsluitend primaten.
2. Het verzorgen van de in opvang genomen dieren zo dat zij fysiek en psychisch zo gezond mogelijk worden.
3. Het onderbrengen van fysiek en psychisch gezonde uitheemse dieren, waar mogelijk groepsgewijs, in een zo natuurlijk mogelijke leefsituatie. Daarbij wordt gestreefd naar:
- herplaatsing in de natuurlijke omgeving
- plaatsing in bonafide en ter zake kundige instellingen dan wel, indien en voor zover de hiervoor genoemde mogelijkheden niet haalbaar blijken:
- het onderbrengen van dieren in een geschikte behuizing van de stichting zelf.

Activiteiten:
Het welzijn van uitheemse niet gedomesticeerde dieren binnen en buiten Nederland duurzaam te verbeteren. Zij tracht dit te verwezenlijken door:
a. opvang aan te bieden aan dieren in nood, met name, maar niet uitsluitend, zoogdieren;
b. kennis en expertise te vergaren en beschikbaar te stellen;
c. beleidsveranderingen te bewerkstellingen bij overheden;
d. preventieve voorlichting te geven aan het publiek;
e. het werven en beheren van fondsen.
De stichting zet zich actief in om samenwerkingen aan te gaan om via bovengenoemde kanalen haar doel te bereiken.
Voor het plaatsen van een bestelling
moet je zijn ingelogd.