Stichting Het Flevo-landschap

500 Kiekendiefjes
Productbeschrijving:
Geef aan het goede doel Stichting Het Flevo-landschap.
Doelstellingen:
Het Flevo-landschap staat voor instandhouding en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed en investeert in duurzame ecosystemen en een vitaal landschap in Flevoland. Het Flevo-landschap wil in een open wisselwerking met de Flevolandse samenleving mensen uitdagen tot het beleven van de natuur. Dat kan door fysiek actief te zijn in zijn terreinen of thuis via nieuwe media te genieten van wat de Flevolandse natuur te bieden heeft. Het Flevo-landschap stelt daarom zijn gebieden open voor Flevolanders en toeristen en wil daartoe met partners diensten ontwikkelen zodat mensen ontspanning en inspiratie kunnen vinden. Dit versterkt de kwaliteit van leven en betrokkenheid van mensen.

Activiteiten:
Beheer en ontwikkeling van natuurgebieden, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Flevoland. Faciliteren van het bezoeken van natuurgebieden met recreatievoorzieningen en excursies. Betrekken van de Flevolanders en toeristen via bezoekerscentra, website en folders. Uitvoeren van projecten om de natuurkwaliteit en de recreatieve aantrekkelijkheid van gebieden te vergroten.
Voor het plaatsen van een bestelling
moet je zijn ingelogd.